< StalBud

Nasza OFERTA

Firma Stalbud oferuje usługi budowlano -instalacyjne w zakresie:

 • Produkcja i montaż (demontaż) konstrukcji stalowych
 • Montaż (demontaż) zbiorników
 • Instalacje gazów specjalnych
 • Instalacje gazów medycznych
 • Instalacje gazów technicznych
 • Instalacje gazów medycznych
 • Montaż parownic
 • Instalacje spawalnicze
 • Instalacje rur miedzianych łączonych lutem twardym
 • Instalacje ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej spawane metodą TIG
 • Usługi spawalnicze
 • Instalacje laboratoryjne
 • Rurociągi wszelkiego typu także podlegające pod odbiór UDT
 • Remonty rurociągów i instalacji
 • Montaż mieszalników
 • Stacje redukcji i punkty poboru
 • Instalacje łączone złączkami pierścieniowo-zaciskowymi

Oferujemy także usługi projektowe w zakresie:

 • Stacje zgazowania i zaopatrywania w gazy techniczne
 • Instalacje gazów medycznych, specjalnych, technicznych
 • Tablice redukcyjne i stacje redukcji
 • Instalacje technologiczne gazów technicznych


oraz zajmujemy się dystrybucja armatury i osprzętu gazowego:

 • Punkty poboru
 • Stacje redukcji i reduktory ciśnienia
 • Tablice redukcji ciśnienia
 • Zawory bezpieczeństwa
 • i inne.Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą i zapraszamy do współpracy.